Computer Based Training

Sensitiviteit

€ 100,00 € 125,00

Zich bewust tonen van andere mensen, de omgeving en de eigen invloed hierop. Gedrag dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen.* Spreekt vertrouwen in de ander uit* Toont waardering, geeft complimenten* Laat de ander in zijn waarde, probeert niet terug te pakken...
Omschrijving

Zich bewust tonen van andere mensen, de omgeving en de eigen invloed hierop. Gedrag dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen.


* Spreekt vertrouwen in de ander uit

* Toont waardering, geeft complimenten

* Laat de ander in zijn waarde, probeert niet terug te pakken, etc.

* Geeft anderen de ruimte in het gesprek, nodigt uit tot inbreng

* Reageert op bijzondere omstandigheden waarin een ander verkeert , gaat daar goed mee om

* Verwoordt gevoelens en behoeften die de ander voelt

* Toetst of hij de gevoelens van de ander goed heeft waargenomen

* Begrijpt dat iets pijnlijk ligt voor een ander en reageert daarop met adequaat gedrag

* Laat zien dat hij begrip heeft voor en rekening houdt met doelstellingen, wensen of belangen van de ander

* Laat merken dat men elkaar niet begrijpt, wanneer er langs elkaar heen wordt gepraat

* Toont respect voor gevoelens en principes van een ander, ook wanneer er sprake is van weerstand

* Past zijn gedrag aan dat van de ander aan

* Creëert betrokkenheid door de ander te betrekken bij het overwinnen van moeilijkheden

* Houdt er in zijn voorbeeldgedrag en bij het geven van aaanwijzingen zorgvuldig rekening mee dat uitingen van een deskundige of een hulpverlener zeer grote invloed hebben op de ander

* Houdt zich bij de essentie van de zaak, vraagt niet naar zaken of persoonlijke omstandigheden die niet van rechtstreeks belang zijn voor de behandeling

* Toont begrip voor afwijkende standpunten, omgangsvormen, gewoonten

* Laat blijken rekening te houden met een ethisch of moreel probleem van de ander

* Heeft respect voor de persoonlijkheid en de mogelijkheden van patiënten en hulpvragers

* Houdt rekening met de doelstellingen van anderen

* Houdt zorgvuldig rekening met de grote invloed van meningen en daden van de hulpverleners op hulpvragers


Aanvullende informatie
-0%
Voortgangscontrole

Voortgangscontrole

€ 100,00 € 100,00
-25%
Plannen en organiseren

Plannen en organiseren

€ 125,00 € 100,00
-25%
Initiatief

Initiatief

€ 125,00 € 100,00