Computer Based Training

Probleemanalyse

€ 125,00 € 100,00

Signaleren van problemen, herkennen van belangrijke informatie, verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen, zoeken van ter zake doende gegevens.* Ziet in een vroeg stadium dat er problemen aan gaan komen en signaleert die* Komt, als een probleem zichtbaar...
Omschrijving

Signaleren van problemen, herkennen van belangrijke informatie, verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen, zoeken van ter zake doende gegevens.


* Ziet in een vroeg stadium dat er problemen aan gaan komen en signaleert die

* Komt, als een probleem zichtbaar wordt, in actie door te zorgen voor informatie en/of een plan voor te ondernemen stappen

* Stelt logisch en methodisch vast waar een fout zit en bepaalt evenzo de oorzaak ervan

* Benut actief de voor het functioneren noodzakelijke informatiebronnen

* Legt verbanden tussen verschillende informaties uit allerlei bronnen over relevante situaties en problemen

* Onderzoekt het probleem, verzamelt informatie over achtergronden en oorzaken voordat er tot verdere actie wordt overgegaan

* Gebruikt verschillende manieren om ingewikkelde problemen aan te pakken en relevante informatie te verkrijgen

* Ziet dat informatie ontbreekt, gaat op zoek naar aanvullende informatie

* Maakt onderscheid tussen informatie over de feiten en meningen of interpretaties

* Analyseert processen waardoor problemen ontstaan

* Analyseert taken en werkprocessen

* Maakt duidelijk en toepasselijk onderscheid tussen hoofdzaken en bijzaken

* Bepaalt eerst de hoofdlijnen, detailleert later

* Benoemt de oorzaken van problemen die zich voordoen

* Maakt verschil tussen symptomen en oorzaken duidelijk

* Integreert nieuw verworven inzichten met bestaande kennis en informatie


Aanvullende informatie

Coachen

in Computer Based Training

€ 125,00 € 100,00
-25%
Coachen

Coachen

€ 125,00 € 100,00
-20%
Sensitiviteit

Sensitiviteit

€ 100,00 € 125,00
-21%
Organisatieloyaliteit

Organisatieloyaliteit

€ 121,00 € 100,00