Computer Based Training

Besluitvaardigheid

€ 125,00 € 100,00

Beslissingen nemen, hetgeen zich uit in het op het juiste moment ondernemen van acties of het uitspreken van oordelen.* Geeft duidelijke aanwijzingen en opdrachten* Is duidelijk over het eigen verantwoordelijkheidsgebied* Verbindt consequenties aan het niet opvolgen van aanwijzingen* Geeft...
Omschrijving

Beslissingen nemen, hetgeen zich uit in het op het juiste moment ondernemen van acties of het uitspreken van oordelen.


* Geeft duidelijke aanwijzingen en opdrachten

* Is duidelijk over het eigen verantwoordelijkheidsgebied

* Verbindt consequenties aan het niet opvolgen van aanwijzingen

* Geeft een eigen mening

* Confronteert, geeft aan dat iets niet juist is

* Erkent eigen fout

* Beslist relatief snel, maar gegrond

* Overweegt alternatieven, maar stelt beslissingen niet uit

* Beslist op een cruciaal moment, terwijl nog enige informatie ontbreekt

* Verkort de procedure, wijzigt de aanpak als de zaak dit vereist

* Neemt de tijd voor het verkrijgen van cruciale informatie wanneer een situatie dat vereist.

* Neemt het correcte aantal beslissingen dat het probleem en de organisatorische situatie vergt


Aanvullende informatie
-25%
Sociabiliteit

Sociabiliteit

€ 125,00 € 100,00
-25%
Mondeling communiceren

Mondeling communiceren

€ 125,00 € 100,00
-25%
Organisatiesensitiviteit

Organisatiesensitiviteit

€ 125,00 € 100,00